Configurare Outlook Express

Configurarea acestui client necesită parcurgerea următorilor paşi: Pasul 1. Porniţi aplicaţia Outlook Express. Pasul 2. Selectaţi Set up a Mail account…. din secţiunea E-mail a paginii principale sau Accounts din meniul Tools, pagina Mail şi apăsaţi butonul Add. Pasul 3. Introduceţi numele dumneavoastră şi apăsaţi butonul Next. Pasul 4. Introduceţi adresa de poştă electronică şi […]